Sme tu
pre Vás

Mac ConsultingV dnešnom súťaživom prostredí globalizácie, každý podnik vyžaduje špecialistov a odborníkov, ktorí podnik nasmerujú tak, aby bola maximalizovaná efektívnosť a zabezpečený dlhodobý úspech.

V spoločnosti MAC Consulting sa náš tím špecializuje na dlhodobé strategické plánovanie tak, aby Váš podnik využíval kapitál, čo najefektívnejšie a vyvíja postupy, ktoré maximalizujú ziskovosť v budúcnosti.

Strategické
plánovanie

Činnosť podniku v dnešnom globálnom prostredí je vysoko konkurenčná.
To je dôvod, prečo je strategické plánovanie také podstatné vo vývoji trvalého, rastúceho toku tržieb počas určovania realizovateľných nasmerovaní, ktoré môžu zvýšiť Vaše tržby a minimalizovať Vaše risky.

MAC Consulting má skúsenosti a odborné znalosti s ohľadom na makroekonomickú situáciu globálnej ekonomiky, cieľových regiónov a trhových segmentov, ktoré budú najvhodnejšie pre vývoj Vášho podniku a berie tiež do úvahy kľúčové mikroekonomické faktory špecifického cieľového klienta a celkovú analýzu konkurenčného prostredia, aby Vám bolo zaistené, že budete vždy o krok dopredu.

Globálny
marketing

“Cieľom marketingu je vedieť a rozumieť zákazníkom tak, aby im produkt alebo služba sedela na mieru a predal alebo predala sa.“ Peter F. Drucker

Sústredenie sa na vývoj súhrnnej reklamnej kampane a vybudovanie imidžu silnej značky sú podstatné pre udržanie rastúceho zákazníckeho základu a záruku, že získavate toľko cieľovej propagácie koľko je len možné v rámci Vašej produkčnej línie, aby ste vytvorili trvalý základ tržieb v budúcnosti.

Od využitia tlače a televízie, až po sociálne médiá a cieľové kampane, MAC Consulting vie pripraviť najvhodnejší marketingový plán tak, aby spĺňal Vaše požiadavky v rámci stanoveného rozpočtu.

Ľudské
zdroje

Každá podniková organizácia pozostáva zo súhrnu jednotlivcov, ktorí pracujú a vzájomne na seba vplývajú rôznymi spôsobmi. Kľúčovým v rozvoji ľudských zdrojov je zabezpečenie, že systém je na mieste tak, že sa celý stáva hodnotným viac než zhrnutie jeho častí a ľudia, ktorí sú súčasťou podniku významne prispievajú k aktivite na úrovni personálnej, ako aj finančnej.

Poskytujeme celé spektrum služieb, od teambuildingových aktivít, manažérskych tréningov, maximalizácie produktivity a uspokojenia zamestnancov, až po rozvoj cieľových skupín. Naša odbornosť spočíva v tréningoch predaja, vo vzťahoch so zákazníkmi a v rozvoji systému ľudských zdrojov.

Manažment
pracovných postupov

Dnešné rýchlo sa meniace prostredie znamená, že ľudia po celom svete vyžadujú okamžitú dostupnosť služieb a produktov, ktoré nakupujú.

MAC Consulting Vám pomôže s vývinom pracovných plánov, ako aj s rýchlymi distribučnými sieťami tak, aby boli Vaše produkty a služby ľahko dostupné a to v akomkoľvek čase, kedy sú potrebné a na akomkoľvek mieste, kde je po nich dopyt.

Tesne spolupracujeme s medzinárodnými prepravnými spoločnosťami, ako aj logistickými firmami na rozvoji súhrnných pracovných plánov, ktoré zabezpečia najvyššiu možnú mieru úspechu vo Vašom podnikaní.

Kontrola
kvality

Išli ste niekedy nakupovať alebo volali do spoločnosti ohľadom informácií a opustili obchod alebo zavesili telefón pýtajúc sa: Čo sa to akurát stalo?

Jediným najdôležitejším aspektom akéhokoľvek podniku je kvalita produktov a služieb, ktoré poskytujú.

Tesne spolupracujeme s medzinárodnými prepravnými spoločnosťami, ako aj logistickými firmami na rozvoji súhrnných pracovných plánov, ktoré zabezpečia najvyššiu možnú mieru úspechu vo Vašom podnikaní.


MAC Consulting, s.r.o.

Mierové nám. 940/1
Galanta 924 01
Telefón: 0908 384 540
E-mail: info@macconsulting.sk
IČO: 47182881
DIČ: 2023778405
IČ DPH: SK2023778405

 

"Pravidlá ochrany osobných údajov".